İnternet Sansürden Daraldı Sokağa Çıktı!

İnternette Sansüre Karşı Ortak Platform’un TBMM ziyareti


İnternette Sansüre Karşı Ortak Platform, TBMM’de grupları bulanan siyasi partilere bir ziyaret gerçekleştirdi. Ortak Platform, tüm partilere eşit mesafededir ve siyaseten yansız bir duruşa sahiptir. Bu yansızlık temelinde ziyaretin amacı, siyasi partilere Ortak Deklarasyon metnini iletmek ve internet kullanıcılarının sansüre karşı tepkileri konusunda onları bilgilendirmektir.

İnternette Sansüre Karşı Ortak Platform, 19 Haziran 2010’da Kadir Has Üniversitesi’nde yapılan bir toplantının ardından, elliyi aşkın sivil toplum kuruluşu, sivil inisiyatif, internet platformu tarafından kuruldu ve bir Ortak Deklarasyon yayınladı. Ortak Platform, 17 Temmuz 2010 tarihinde, Taksim’den Galatasaray’a kadar, yaklaşık 1500 kişinin katılımıyla bir protesto yürüyüşü gerçekleştirdi ve bir basın açıklaması yaptı. Ortak Platform, bu kez de TBMM’de grubu olan partilere bir ziyaret gerçekleştirerek internet kullanıcılarının hak ve özgürlükleri konusunda onları duyarlı olmaya davet etti.

23 Temmuz 2010 günü İnternette Sansüre Karşı Ortak Platform üyelerinden oluşan bir heyet, TBMM’nde grubu bulunan siyasi parti temsilcilerini ziyaret ederek, internet sansürleri konusundaki görüşlerini iletti. Ortak platform temsilcileri sırasıyla CHP, MHP BDP ve AK Parti Grup Başkanvekillerini ziyaret etti.

Ortak Platform heyeti, yayınladıkları Ortak Deklarasyon metnini grup başkanvekillerine vererek ortak taleplerimizi iletti.  5651 sayılı yasanın, gelinen aşamada bir sansür yasası haline geldiği ve hukukta ölçülülük ilkesini ihlal ettiği; ifade ve iletişim özgürlüğünün ve bilgi edinme hakkının sınırlandığı; içinde bulunan hukuksuz durumun tüm internet kullanıcılarına zarar verdiği; yasanın çocuk istismasının önlenmesi ve ailenin korunması amacını aştığı; bu yasanın tüm partilerin ortak onayı ile meclisten geçtiği, dolayısı ile her partinin bugün içinde bulunduğumuz kabul edilemez durumda sorumluluğunun olduğu vurgulandı.

Parti grup başkanvekilleri de kendi partilerinin konuya yaklaşımını anlattılar. CHP’nin internet ve bilişim devriminin ideolojisinin demokrasi olduğunu, partinin bu konudaki yasaklara karşı olduğunu, dolayısıyla gerekli yasal düzenlemeye destek verecekleri  ifade edildi. MHP’nin sorunun özünde sadece sakıncalı içeriğin değil, bu içeriğin yer aldığı tüm bir iletişim kanalının kapatılmasında yattığını belirterek çözümün nesne temelli filtrelemeden geçtiği görüşü ifade edilerek; TBMM’de grubu bulunan partiler arasında böyle bir yasal düzenlemeyi hedefleyen ortak bir komisyon kurulmasını önerildi. BDP’nin açıklaması ise, sansürün TBMM’de başladığı, partilerinin de sansürden muzdarip olduğu, dolayısıyla gruplarının internet özgürlüğü yolundaki çabalara katkı sunacağı yönünde oldu.  Ak Parti Grup Başkan vekilide kendisinin kişisel olarak yasaklara karşı bir insan olduğunu, 5651 Sayılı Kanunu yeterince iyi bilmediğini, konuyu inceleyeceğini ve uzmanlara inceleteceğini, deklarasyonu ulaştırma bakanına ve AK Parti’nin diğer grup başkanvekillerine sunacağını, yanlış ya da eksik bir şey olduğu kanısı oluşursa gerekli değişikliklerin gündeme getirileceğini belirtti.

Heyet tüm görüşmelerde, Ortak Platform’un siyasal olarak yansız bir duruşunun olduğunu; her partiye eşit mesafede bulunduğunu; taleplerinin Ortak Deklarasyon metni ile önce kamuoyu ile paylaşıldığını; söz konusu ziyaretin bu talepleri tüm siyasi partilere de iletmek ve demokratik temsiliyet mekanizmaları gereği internet kullanıcılarının taleplerine duyarlı olmalarını sağlamak olduğunu açıkladı.

Ortak Platform, bundan böyle TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partilerden internet sansürlerinin önüne geçilmesini talep etmeye devam edecek, bilgilendirme faaliyetlerinde bulunacak ve siyasi partilerimizin bu konuda gösterdikleri faaliyetlerin takipçisi olacaktır.


İnternet Sansürden Daraldı Sokağa Çıktı!

İnternet; hiyerarşisi olmayan, tam katılımcı bir demokrasi ütopyasının mümkün olabileceğinin müjdesidir. Bizler, internet kullanıcıları olarak; Bilgi Çağına uymayan hukuk kurallarını kabul etmiyoruz. Devlet kurumları tarafından son zamanlarda izlenen Internet politikasının sansür olduğunu biliyoruz. 5651 sayılı kanun ile zapturapt altına alamadıkları internet kullanımını hukuk dışı keyfi uygulamalarla kontrol etmeye çalışan zihniyeti artık kabul etmek istemiyoruz!

Kendimizi özgürce ifade ettiğimiz platformlar bir bir kapatılıyor. Bizler, 6.000’den fazla web sitesi erişime engellenmişken, ve bu sayı günden güne artarken artık susmayacağız. Temel hak ve özgürlüklerimize müdahale niteliğindeki uygulamalar karşısında sessiz kalmayacağız.

Bizler, vatandaşların ifade özgürlüğü ve bilgi edinme hakkı engellenemez düsturuyla internette biraraya geldik. Çözümü şimdi sokakta arıyoruz. Yetkililerin geçtiğimiz ay içinde keyfi sansür uygulamaları ile kamuoyunu yanlış bilgilendirmesini ve Türk Internet Sansür Sistemi’nin altyapısını oluşturan 5651 Sayılı Kanunu, ve suç işleyenlerden ziyade tüm Internet kullanıcılarını cezalandıran bu sistemi protesto etmek, vatandaşlara hukuka aykırı uygulamaları anlatmak ve gerçeklerle buluşmak için 17 Temmuz Cumartesi günü Taksim Meydanı’ndan Galatasaray Meydanı’na yürüdük. Şimdi, kamuoyu huzurunda
SANSÜRSÜZ İNTERNET İSTİYORUZ!

Yoruma kapalı.