Internet Sansürüne Karşı Girişimler Birleşiyor

Internet Sansürüne Karşı Girişimler Birleşiyor

Internet sansürüne karşı çalışan gruplar bir araya gelerek ortak neler yapılabileceğini konuştu. Bizim de içerisinde yer alacağımız ortak bir platform olarak birlikte hareket etme kararı alındı. 19 Haziran 2010’da 13:00-17:00 saatleri arasında Kadir Has Üniversitesi’nde yaptığımız toplantı sonucunda aşağıdaki kararlar çıktı:

1. Bir ortak deklarasyon metnini müzakere ettik. Bu, özellikle internetteki son sansür olaylarıyla ivme kazanan hak ve özgürlük ihlallerini güncel bir çerçevede ele alan bir metindi. Taslak metinde bazı değişiklikler yapıldıktan sonra, Pazartesi gününden itibaren paylaşılacak.
2. Ortak Platformun ortak paydası, yani asgari müşterkler konusunda uzlaştık. Bunlar şu ilkeler:
• Düşünce, ifade ve iletişim özgürlüğü
• Özel hayatın korunması ve Mahremiyet
• Erişim hakkı temelinde,
• İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
• Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi
• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları çerçevesinde İnternette sansürün her türüne, kimden gelirse gelsin, ilkeli bir karşı duruş…
3. Bu ortak payda temelinde, Ortak Platform’un, şimdilik hukuksal bir statü kurmaksızın, bir tür “Çatı Platform” olarak kurumsallaşması gerektiği konusunda uzlaştık. Bu çatı platform içinde yer alan kurum, kuruluş ve bireyler, sadece internet sansürüne karşı yapılacak çalışma ve eylemlerde birlikte davranacak; onun dışında her biri kendi otonom yapısını koruyacak. Bu kurumsal yapının, öncelikle bir “izleme komitesi” (watchdog) olarak davranması, internette sansürün kaydını tutarak envanterini çıkarması, bu billgiyi kamuoyuna iletmesi konusunda anlaştık. Bir diğer önemli çalışma da, benzer uluslararası platform, kurum ve kuruluşlarla ilişki kurarak küresel işbirliğini geliştirmek. Ortak Platform’da yer alan kuruluşların birer temsilcisi ve dileyen bireyler, Platfrom’un koordinatör kurulu gibi davranacak. Bu bir yönetim kurulu işlevi taşımayacak; bu kişiler belirli bir süre içinde değişecek; bu koordinasyon kurulu ve çalışma grupları düzenli olarak toplanacak.
4. Ortak Platform’un bir web sitesi, bu site üzerinde entegre grup ve iletişim faaliyetleri olacak. Siteyi hayata geçirmeyi ve diğer online iletişim çalışmalarını yürütmeyi LKD (Linux Kullanıcıları Derneği) üstlendi. Bu site üzerinden ve buna entegre olacak diğer kanallar üzerinden iletişimde bulunacağız.
5. Burada toplanan ve orada dile getirilen önerilerden hareketle bir çok eylemi tartıştık. Online olarak rahatlıkla yürütebileceğimiz eylemler dışında, mutlaka “sokağa inmek” gerektiğinde de uzlaştık. Toplantı zamanınca ancak ana fikir olarak tartışabildiğimiz bir çok eylemi detaylandırabilmek için, en kısa zamanda bir çalışma yaparak bir eylem planı oluşturmaya karar verdik.
6. Bu toplantıları düzenli olarak, sık aralıklarla tekrarlama kararı aldık. Bu toplantılar, koordinasyon kurulu ve ilgili çalışma ekiplerinin yanı sıra dileyenin katılabileceği bir yapıda olacak. Bundan sonraki ilk toplantıyı da bu ay sonuna doğru yapmayı planlıyoruz.
7. Çok sade, basit bir manifesto yayınlayacağız. Ve bu manifestonun altını dolduran, anlaşılır, kullanma kılavuzu tadında bir kitapçık da yayınlayacağız.
Toplantıya şu kurumlar katıldı:

• inetd (internet teknolojileri derneği)
• LKD (Linux Kullanıcıları Derneği)
• Cyberrights.org
• netdaş
• sansuresansur
• korsan partisi oluşumu
• alternatif bilişim
• sansure karşı ekşi sözluk zirvesi
• sansüre karşı yürüyüş ve bobiler.org
• sansure yeter! kampanyası
• yeşiller korsan cephesi
• Java Teknolojileri ve Programcıları Derneği
• İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu
• Engelli Web
• Genç Siviller ve Millimotor
• www.gelecekonline.com
• NeoNebu.com
• mmistanbul.com
• korsanparti (Korsan partisinin korsanı)
• Maskproduction Stream …
• EMO mesaj gönderek katılımını bildirdi
• ARI Hareketi mesaj göndererek katılımını bildirdi
• Basın Konseyi de destek bildirdi…

Toplantıya yaklaşık 80 kişi fiziki olarak, 522 kişi de online olarak katıldı… Deklarasyon metninin yanı sıra, toplantı sunumunu da bu kararlar ışığında güncelleyerek paylaşacağız.

Yoruma kapalı.